O Firme


Firma UNICOR spol. s r.o. je výhradným dovozcom práškových náterových hmôt talianskych výrobcov RIPOL a ECOPOLIFIX. Okrem toho tiež dodáva striekacie zariadenia talianskej firmy ZEUS a prípravky značky DURIDINE slúžiace na chcemickú predúpravu povrchov pred aplikáciou práškových farieb, ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov lakovní a ostatného priemyslu.
Prášková farba :


je prášok, ktorý sa nanáša na výrobok buď elektrostaticky alebo elektrokineticky a následne sa vypaľuje pri teplote 120°-180°C. Je to najekologickejšia metóda povrchovej úpravy.Výhody práškových farieb


- nepoužívajú sa rozpúšťadlá
- neobsahujú nebezpečné ťažké kovy
- používa sa systém recyklácie
- úspora nákladov, energie
- jednovrstvový náter
- mechanická odolnosť, pružnosť
- odolnosť voči chemikáliam
- ochrana proti korózii
- odolnosť voči slnečnému žiareniu